ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ภูมิปัญญา โปรดัคชั่นส์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (59112) กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
250,000 บาท