ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (32501) การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (86101) กิจกรรมโรงพยาบาล
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (86101) กิจกรรมโรงพยาบาล
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (86101) กิจกรรมโรงพยาบาล
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (86101) กิจกรรมโรงพยาบาล
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
750,000 บาท

ข้อมูลคดีความ