ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท พลังบุญ (บุญนิยม) จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (46201) การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
20,000 บาท