ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ทียู-อี แคปปิตอลพี.เค.(ไทยแลนด์) จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (43120) การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
1.1 ล้านบาท