ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (45301) การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
20,000 บาท