ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567จรินยาภร ชื่นตา
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 517,368.49 บาท
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
517,368.49 บาท