ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (29102) การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (64911) สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานยนต์
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (47222) ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท บริหารสินทรัพย์บวร จำกัด
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (22199) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (52291) กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (29109) การผลิตยานยนต์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
50,000 บาท