ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท กรีนสปอต จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (11049) การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (65110) การประกันชีวิต
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (00000)
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ดาต้าแมท จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (46510) การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (64912) สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (64202) กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท แหลมสนรีสอร์ท จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (68102) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (64202) กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
200,000 บาท

ข้อมูลคดีความ