หน้าหลัก
financial

ดูข้อมูลนักการเมืองเเละเจ้าหน้าที่รัฐ

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567

สำรวจตามกลุ่มตำแหน่ง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เเสดงข้อมูล

ทรัพย์สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ปี 2564 = 1,801,090.878 บาท

การกระจายตัวของคนในแต่ละช่วงทรัพย์สิน (%)

ไม่มีข้อมูล

ปริมาณทรัพย์สิน (บาท)