สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567ต่อศักดิ์ อัศวเหม
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น51 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2566 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน57.26ล้านบาท
>
หนี้สิน11.46ล้านบาท
รายได้2.1ล้านบาท
>
รายจ่าย1.6ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับ 3 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองมีเครือญาติ 8 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น43.96
คู่สมรส 1 คน13.30
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)57.26
หนี้สิน
ผู้ยื่น6.52
คู่สมรส 1 คน4.94
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)11.46

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 45.80 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น0.60
คู่สมรส 1 คน1.50
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)2.10
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.54
คู่สมรส 1 คน1.07
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)1.60

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 0.50 ล้านบาท

การเสียภาษี

เงินได้พึงประเมิน

ผู้ยื่น1.36227.11% ของรายได้
คู่สมรส 1 คน1.1073.33% ของรายได้
รวม (ล้านบาท)2.46117.27% ของรายได้

*คำนวณ % จาก (เงินได้พึงประเมิน/รายได้) x 100

เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด10.5 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บ้านแก้วเรือนขวัญ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (I) การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
อาร์คแมทเทอร์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (M) กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
แอด์ด ออน อิงค์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (N) การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
อมร อัศวเหม
บิดา
สุนันท์ อัศวเหม
มารดา
ธนศักดิ์ อัศวเหม
พี่น้อง
ธีรศักดิ์ อัศวเหม
พี่น้อง
อัญชิสา อัศวเหม
บุตร
ณัฐสิยา อัศวเหม
คู่สมรส
มานิจ ทิมพัฒนพงศ์
บิดาคู่สมรส
รัตนา ทิมพัฒนพงศ์
มารดาคู่สมรส