ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567ธนพร โสมทองแดง
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
ตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 577,000 บาท
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
577,000 บาท