ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567ธนัท เวสารัชชานนท์
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เกี่ยวข้องกับ 2 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 700,000 บาท
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท สหมิตรเดินรถจันทบุรี จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (49323) การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (41002) การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
700,000 บาท