สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567ธรรมนัส พรหมเผ่า
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น56 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2564 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน758.85ล้านบาท
>
หนี้สิน178.49ล้านบาท
รายได้4.96ล้านบาท
<
รายจ่าย67.97ล้านบาท
มีเครือญาติ 18 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น606.66
คู่สมรส 2 คน93.99
บุตร 7 คน58.20
รวม (ล้านบาท)758.85
หนี้สิน
ผู้ยื่น145.43
คู่สมรส 2 คน33.06
บุตร 7 คน0.00
รวม (ล้านบาท)178.49

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 580.36 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น4.11
คู่สมรส 2 คน0.85
บุตร 7 คน0.00
รวม (ล้านบาท)4.96
รายจ่าย
ผู้ยื่น62.55
คู่สมรส 2 คน2.42
บุตร 7 คน3.00
รวม (ล้านบาท)67.97

รายได้ น้อยกว่า รายจ่าย 63.01 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด49.18 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
อินจันทร์ พรหมเผ่า
บิดา
ปิ๋ว พรหมเผ่า
มารดา
ณรงค์ พรหมเผ่า
พี่น้อง
สมศักดิ์ พรหมเผ่า
พี่น้อง
อัครา พรหมเผ่า
พี่น้อง
กิตติณัฏฐ์ พรหมเผ่า
บุตร
ชัช พรหมเผ่า
บุตร
ธนัท พรหมเผ่า
บุตร
เนธินาภา พรหมเผ่า
บุตร
รุจาภา พรหมเผ่า
บุตร
ศักร พรหมเผ่า
บุตร
สินธุ์มนัส พรหมเผ่า
บุตร
ธนพร ศรีวิราช
คู่สมรส
อริสรา พรหมเผ่า
คู่สมรส
ขจรศักดิ์ ศรีวิราช
บิดาคู่สมรส
บุญศรี (ไม่ระบุ)
บิดาคู่สมรส
รุ่งนภา ศรีวิราช
มารดาคู่สมรส
วรรณา (ไม่ระบุ)
มารดาคู่สมรส