ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567ธันวานันท์ ศิริพงษ์สุศิลป์
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เกี่ยวข้องกับ 1 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 30,000 บาท
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (62012) กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
30,000 บาท