ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567ธานี ทองภักดี
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เกี่ยวข้องกับ 1 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมือง
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท อีสานฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (01411) การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท