ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท เชฟรอน นิวเวนเจอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (66191) บริการที่ปรึกษาการลงทุน
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
20,000 บาท