ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (20121) การผลิตปุ๋ยเคมี
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
60,000 บาท

ข้อมูลคดีความ