ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567ธีรัชย์ อัตนวานิช
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เกี่ยวข้องกับ 1 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมือง
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (52221) กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท