ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท จีโอเทค พิลลาร์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (70209) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท พับบลิค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น มีเดีย จำกัด
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
50,000 บาท