ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท สุวรรณชาด จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (47190) การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
57,600 บาท