ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/4/2567นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 230,000 บาท
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
230,000 บาท