ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท เพาเวอร์เอท จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (46421) การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สีลมมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (68104) การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ห้างเทพนครพาณิชย์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (64992) กิจกรรมการลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
200,000 บาท