ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/4/2567บรรจบ รุ่งโรจน์
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 145,000 บาท
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
145,000 บาท