ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ดีเอส ออลล์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (47721) ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ราชธานีพัฒนาการ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (41002) การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (86101) กิจกรรมโรงพยาบาล
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (86101) กิจกรรมโรงพยาบาล
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
1.6 ล้านบาท