ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เกี่ยวข้องกับ 10 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 1,000,000 บาท
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (18111) การพิมพ์หนังสือพิมพ์และวารสารอื่น ๆ
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (59112) กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (18119) การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (73102) กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (73101) กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (73102) กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (73101) กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (73101) กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (73102) กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท แอลทีแมน จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (58192) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆผ่านทางออนไลน์
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
1 ล้านบาท