นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567ปรีดี ดาวฉาย
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น62 ปีตำแหน่งล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2563 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน221.17ล้านบาท
>
หนี้สิน0.15ล้านบาท
รายได้37.24ล้านบาท
<
รายจ่าย58.65ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับ 1 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองมีเครือญาติ 12 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น40.44
คู่สมรส 1 คน180.73
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)221.17
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.03
คู่สมรส 1 คน0.12
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.15

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 221.03 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น34.73
คู่สมรส 1 คน2.51
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)37.24
รายจ่าย
ผู้ยื่น53.60
คู่สมรส 1 คน5.05
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)58.65

รายได้ น้อยกว่า รายจ่าย 21.41 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด20.4 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (65110) การประกันชีวิต
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ประดิษฐ์ ดาวฉาย
บิดา
มาลัย ดาวฉาย
มารดา
ชญานิศ ดาวฉาย
พี่น้อง
ปฏิมา ดาวฉาย
พี่น้อง
ปนิดา อินนาจักร
พี่น้อง
ปราโมทย์ ดาวฉาย
พี่น้อง
ปัณณธร ดาวฉาย
บุตร
ปุณยนุช ดาวฉาย
บุตร
วิรชา ดาวฉาย
บุตร
พัชรา ดาวฉาย
คู่สมรส
วิจารณ์ นิวาตวงศ์
บิดาคู่สมรส
ราศรี โอสถานนท์
มารดาคู่สมรส