ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ต้นคิด เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (18119) การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (18119) การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สำนักพิมพ์ อมตะ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (18119) การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
2.5 ล้านบาท