ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ เวิร์คโฟล จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (73101) กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
100,000 บาท