สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น38 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน137.79ล้านบาท
>
หนี้สิน22.95ล้านบาท
รายได้2.62ล้านบาท
>
รายจ่าย1.28ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับ 3 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 2 พรรคการเมืองรวม 4,233,000 บาทมีเครือญาติ 7 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น126.41
คู่สมรส 1 คน11.18
บุตร 1 คน0.20
รวม (ล้านบาท)137.79
หนี้สิน
ผู้ยื่น22.95
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)22.95

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 114.83 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น2.62
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)2.62
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.60
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 1 คน0.68
รวม (ล้านบาท)1.28

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 1.34 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
ห้องชุด45.5 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
เกร็ทโอเชียนฟู้ด จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (G) การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ไทยโรจน์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (I) โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
  • ตำแหน่ง ผู้ถือหุ้น
พรพนา พลัส จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (L) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
  • ตำแหน่ง ผู้ถือหุ้น
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
4.23 ล้านบาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์
บิดา
ลิลฎา ลิ้มเจริญรัตน์
มารดา
ภาษิณ ลิ้มเจริญรัตน์
พี่น้อง
พิพิม ลิ้มเจริญรัตน์
บุตร
ชุติมา ลิ้มเจริญรัตน์
คู่สมรส
ประพัฒน์ ทีปะนาถ
บิดาคู่สมรส
นพวรรณ ทีปะนาถ
มารดาคู่สมรส