สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567รังสิมันต์ โรม
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น31 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2566 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน13.38ล้านบาท
>
หนี้สิน6.6ล้านบาท
รายได้2.32ล้านบาท
>
รายจ่าย1.95ล้านบาท
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 20,000 บาทมีเครือญาติ 5 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น8.04
คู่สมรส 1 คน5.34
รวม (ล้านบาท)13.38
หนี้สิน
ผู้ยื่น6.60
คู่สมรส 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)6.60

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 6.78 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น1.94
คู่สมรส 1 คน0.38
รวม (ล้านบาท)2.32
รายจ่าย
ผู้ยื่น1.80
คู่สมรส 1 คน0.15
รวม (ล้านบาท)1.95

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 0.37 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
บ้านเดี่ยว4.95 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
20,000 บาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
มาร์ค โรม
บิดา
นภาภรณ์ เฮาส์
มารดา
Ivana Hurniawati
คู่สมรส
Juwano Kurniawan
บิดาคู่สมรส
Erri Hartono
มารดาคู่สมรส