สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/4/2567วัฒนา ช่างเหลา
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น38 ปีตำแหน่งล่าสุด-
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน10.47ล้านบาท
>
หนี้สิน1.57ล้านบาท
รายได้0.55ล้านบาท
>
รายจ่าย0.34ล้านบาท
มีเครือญาติ 3 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น10.47
รวม (ล้านบาท)10.47
หนี้สิน
ผู้ยื่น1.57
รวม (ล้านบาท)1.57

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 8.90 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น0.55
รวม (ล้านบาท)0.55
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.34
รวม (ล้านบาท)0.34

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 0.21 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด2.13 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
เอกราช ช่างเหลา
บิดา
สุวิภา ช่างเหลา
มารดา
พิทักษ์ชน ช่างเหลา
พี่น้อง