สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/4/2567ศุภชัย โพธิ์สุ
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น65 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครพนม และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2566 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน58.03ล้านบาท
>
หนี้สิน5.71ล้านบาท
รายได้7.45ล้านบาท
>
รายจ่าย4.53ล้านบาท
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 320,000 บาทเกี่ยวข้องกับ 1 คดีมีเครือญาติ 14 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น33.33
คู่สมรส 1 คน24.69
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)58.03
หนี้สิน
ผู้ยื่น5.70
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)5.71

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 52.32 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น5.21
คู่สมรส 1 คน2.24
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)7.45
รายจ่าย
ผู้ยื่น4.08
คู่สมรส 1 คน0.46
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)4.53

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 2.92 ล้านบาท

การเสียภาษี

เงินได้พึงประเมิน

ผู้ยื่น3.3965.01% ของรายได้
คู่สมรส 1 คน1.8180.82% ของรายได้
รวม (ล้านบาท)5.2069.76% ของรายได้

*คำนวณ % จาก (เงินได้พึงประเมิน/รายได้) x 100

เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
ตึกเดี่ยว 1 ชั้น 5 ห้อง7 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
320,000 บาท

ข้อมูลคดีความ
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ดี โพธิ์สุ
บิดา
ปาน โพธิ์สุ
มารดา
ไกรยุทธ โพธิ์สุ
พี่น้อง
นุ่ม โพธิ์สุ
พี่น้อง
วงศ์ โพธิ์สุ
พี่น้อง
วัง โพธิ์สุ
พี่น้อง
วาน โพธิ์สุ
พี่น้อง
เอี่ยม โพธิ์สุ
พี่น้อง
ศิริณ โพธิ์สุ
บุตร
ศิวพงษ์ โพธิ์สุ
บุตร
ศุภพานี โพธิ์สุ
บุตร
พูนสุข โพธิ์สุ
คู่สมรส
กองจันทร์ ใจสนุก
บิดาคู่สมรส
เตรียมศรี ใจสนุก
มารดาคู่สมรส