สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567สุทิน คลังแสง
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น58 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน39ล้านบาท
>
หนี้สิน9.04ล้านบาท
รายได้0.42ล้านบาท
รายจ่ายไม่มีข้อมูล 
เกี่ยวข้องกับ 1 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองมีเครือญาติ 15 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น27.19
คู่สมรส 1 คน11.82
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)39.00
หนี้สิน
ผู้ยื่น3.81
คู่สมรส 1 คน5.23
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)9.04

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 29.96 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น0.14
คู่สมรส 1 คน0.28
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.42
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 0.42 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด3 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
ทรอปิคอล ไบโอนาโน อินดัสทรี จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (G) การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
เคน คลังแสง
บิดา
ทับ คลังแสง
มารดา
กำพล คลังแสง
พี่น้อง
นฤมล คลังแสง
พี่น้อง
เพ็ญพิณ ต้นสีนนท์
พี่น้อง
วิมล โคตรศรีวงษ์
พี่น้อง
สุคนธ์ คลังแสง
พี่น้อง
อกนิษฐ์ คลังแสง
พี่น้อง
อุดมทรัพย์ คลังแสง
พี่น้อง
อุบล พลศักดิ์ขวา
พี่น้อง
ฐาธิปัตย์ คลังแสง
บุตร
รัฐ คลังแสง
บุตร
ฉวีวรรณ คลังแสง
คู่สมรส
ประยุทธ วงษ์ปัจฉิม
บิดาคู่สมรส
ช่วง วงษ์ปัจฉิม
มารดาคู่สมรส