นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567สุนทร ปานแสงทอง
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น66 ปีตำแหน่งล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2566 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน20.01ล้านบาท
หนี้สินไม่มีข้อมูล 
รายได้0.12ล้านบาท
>
รายจ่าย0.06ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับ 1 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองมีเครือญาติ 5 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น3.68
คู่สมรส 1 คน16.33
รวม (ล้านบาท)20.01
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 20.01 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น0.05
คู่สมรส 1 คน0.07
รวม (ล้านบาท)0.12
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.03
คู่สมรส 1 คน0.03
รวม (ล้านบาท)0.06

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 0.06 ล้านบาท

การเสียภาษี

เงินได้พึงประเมิน

ผู้ยื่น0.000% ของรายได้
คู่สมรส 1 คน0.851200% ของรายได้
รวม (ล้านบาท)0.85730.4% ของรายได้

*คำนวณ % จาก (เงินได้พึงประเมิน/รายได้) x 100

เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด4.8 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
กรรณกิจธุรกิจกฎหมาย
  • ประเภทธุรกิจ (G)
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
แดง ปานแสงทอง
บิดา
ผ่อง ปานแสงทอง
มารดา
จันทร์เพ็ญ ปานแสงทอง
คู่สมรส
สุรีย์ พูลผล
บิดาคู่สมรส
อมา พูลผล
มารดาคู่สมรส