นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567อุตตม สาวนายน
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น58 ปีตำแหน่งล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน223.7ล้านบาท
>
หนี้สิน2.83ล้านบาท
รายได้13.25ล้านบาท
>
รายจ่าย3.75ล้านบาท
มีเครือญาติ 7 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น129.99
คู่สมรส 1 คน93.71
รวม (ล้านบาท)223.70
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน2.83
รวม (ล้านบาท)2.83

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 220.87 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น3.85
คู่สมรส 1 คน9.40
รวม (ล้านบาท)13.25
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.85
คู่สมรส 1 คน2.90
รวม (ล้านบาท)3.75

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 9.50 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด30 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
เล็ก สาวนายน
บิดา
ยาหยี สาวนายน
มารดา
อภิรา ปทีปวณิช
พี่น้อง
โอม สาวนายน
พี่น้อง
อิชยา สาวนายน
คู่สมรส
วสันต์ สุภประกร
บิดาคู่สมรส
นงลักษณ์ สุภประกร
มารดาคู่สมรส