ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/4/2567เกสินีย์ เพิ่มพูน
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 499,481 บาท
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
499,481 บาท