สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/4/2567เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น60 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2566 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน342.9ล้านบาท
>
หนี้สิน0.08ล้านบาท
รายได้1.96ล้านบาท
>
รายจ่าย0.26ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับ 7 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 210,000 บาทมีเครือญาติ 8 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น277.91
คู่สมรส 1 คน64.99
รวม (ล้านบาท)342.90
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน0.08
รวม (ล้านบาท)0.08

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 342.82 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น1.41
คู่สมรส 1 คน0.55
รวม (ล้านบาท)1.96
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.16
คู่สมรส 1 คน0.10
รวม (ล้านบาท)0.26

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 1.70 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด10 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
ก.พัชรศักดิ์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (I) โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
 • ตำแหน่ง ผู้ถือหุ้น
ก.พัชรศักดิ์ โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (L) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง ผู้ถือหุ้น
ก.ศักดิ์การเคหะ
 • ประเภทธุรกิจ (G)
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
กรุงศรี เรียลตี้ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (L) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง ผู้ถือหุ้น
พฤกษพัฒน์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (F) การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ยืนยง เคหะการเกษตร จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (F)
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
วังน้อยพัฒนาที่ดิน จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (L)
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
210,000 บาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ศักดิ์ ด่านชัยวิจิตร
บิดา
พัชรี ด่านชัยวิจิตร
มารดา
ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
พี่น้อง
กอบแก้ว ด่านชัยวิจิตร
พี่น้อง
เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร
พี่น้อง
นลินี ด่านชัยวิจิตร
คู่สมรส
นำ วิรุฬห์ฉวี
บิดาคู่สมรส
พรทิพย์ วิรุฬห์ฉวี
มารดาคู่สมรส