ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (86101) กิจกรรมโรงพยาบาล
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (62021) กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลธนกาญจน์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (86101) กิจกรรมโรงพยาบาล
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (86101) กิจกรรมโรงพยาบาล
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (86101) กิจกรรมโรงพยาบาล
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
2 ล้านบาท

ข้อมูลคดีความ