ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (27320) การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลสำหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท

พรรคที่บริจาคให้บ่อยที่สุดรวมชาติพัฒนา
รวมยอดบริจาค500000 บาท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
240,000 บาท