ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567เฉลิมพร ติโลกะวิชัย
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เกี่ยวข้องกับ 3 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 2,000,000 บาท
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท บี.ซี.คอนกรีต (1991) จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (23951) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท บุญจันทร์ 1990 จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (68102) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทนัน
  • ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
2 ล้านบาท