ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (65110) การประกันชีวิต
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (64202) กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
250,000 บาท

ข้อมูลคดีความ