ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เกี่ยวข้องกับ 5 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 1,000,000 บาท
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท เดียร์เพาเวอร์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (56101) การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (52292) กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท นิติกรพาณิชย์ จำกัด
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (52292) กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (68102) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
1 ล้านบาท