สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น34 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2566 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน8.33ล้านบาท
หนี้สินไม่มีข้อมูล 
รายได้3.11ล้านบาท
>
รายจ่าย0.95ล้านบาท
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 60,000 บาทมีเครือญาติ 6 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น4.58
คู่สมรส 1 คน3.75
รวม (ล้านบาท)8.33
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 8.33 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น2.57
คู่สมรส 1 คน0.54
รวม (ล้านบาท)3.11
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.74
คู่สมรส 1 คน0.21
รวม (ล้านบาท)0.95

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 2.16 ล้านบาท

การเสียภาษี

เงินได้พึงประเมิน

ผู้ยื่น0.000% ของรายได้
คู่สมรส 1 คน0.3258.59% ของรายได้
รวม (ล้านบาท)0.3210.23% ของรายได้

*คำนวณ % จาก (เงินได้พึงประเมิน/รายได้) x 100

เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
ห้องชุด3.5 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
60,000 บาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
บัณฑิต ลิ้มจิตรกร
บิดา
มัลลิกา ลิ้มจิตรกร
มารดา
เทียบตะวัน ลิ้มจิตรกร
พี่น้อง
ณิธิชา กิตติสิริภัทรา
คู่สมรส
นที ลำใย
บิดาคู่สมรส
ณัฏฐสิณี กิตติสิริภัทรา
มารดาคู่สมรส