สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/4/2567เอกราช ช่างเหลา
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น61 ปีตำแหน่งล่าสุด-
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน535ล้านบาท
>
หนี้สิน50.31ล้านบาท
รายได้4.35ล้านบาท
>
รายจ่าย2.77ล้านบาท
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 2,500,000 บาทมีเครือญาติ 8 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น535.00
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)535.00
หนี้สิน
ผู้ยื่น50.31
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)50.31

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 484.69 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น4.35
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)4.35
รายจ่าย
ผู้ยื่น2.77
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)2.77

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 1.58 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด371.85 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
2.5 ล้านบาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ทองใบ ช่างเหลา
บิดา
ง้ำ ช่างเหลา
มารดา
ทองพูน บุตรศรี
พี่น้อง
ทองสุข ช่างเหลา
พี่น้อง
บุญงาน ช่างเหลา
พี่น้อง
อัครวินท์ ช่างเหลา
พี่น้อง
พิทักษ์ ช่างเหลา
บุตร
วัฒนา ช่างเหลา
บุตร