ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (38211) การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ อย่างถูกสุขอนามัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ทีวี. เทเลคอม จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (62090) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
9 ล้านบาท