ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567โฆษิต เศรษฐประเสริฐ
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 13,500 บาท
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
13,500 บาท