ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท เลิร์นนิ่ง เวิลด์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (47611) ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
22,000 บาท