ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุขันธ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
  • ประเภทธุรกิจ (23953) การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
40,000 บาท