ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท โปร อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (47594) ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (47594) ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
1 ล้านบาท