logologo

ค้นหาและตรวจสอบข้อมูล
ความโปร่งใสของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ

ร่วมพัฒนาโดยacthandpunch upboonmee lab

อัปเดตล่าสุด: 3/5/2567

มีอะไรให้ดูในเว็บไซต์นี้?

political-transparency

ความโปร่งใสทางการเมือง (Political Transparency) คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงและตั้งคำถาม เกี่ยวกับที่มา อำนาจ และการปฏิบัติหน้าที่ ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐได้

ACT Ai จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลความโปร่งใส ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ประชาชนทุกคนสามารถค้นหา และตรวจสอบข้อมูลได้โดยง่าย เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง และผลประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถช่วยสร้างฐานข้อมูลนี้ด้วยการช่วยแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล ในฐานข้อมูลความโปร่งใสของ ACT Ai

ร่วมแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล

แชร์ชวนเพื่อน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาและตรวจสอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสทางการเมือง (Political Transparency) ไปกับ ACT Ai


ShareFacebookTwitterLine messenger

Powered byact ai
Co-Developed byhandpunch upboonmee lab